about_banner

היחידה המשפטית

היחידה המשפטית

המחלקה המשפטית של מוסד הטכניון מספקת ייעוץ משפטי במגוון רחב של נושאים עבור חברי הסגל, עובדים והיחידות השונות. המחלקה  אחראית על טיפול בכל הסוגיות המשפטיות הנובעות מקניין רוחני שנוצר על ידי חוקרים בטכניון.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים