about_banner

צוות מחקר – זכאות ללימודים

פטור משכר לימוד ביחידה ללימודי המשך וחוץ 
עובדי צוות מחקר המועסקים מעל שנה, ילדיהם ובני זוגם, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בגין לימודים ביחידה ללימודי המשך וחוץ, יחסית להיקף המשרה, כדלקמן:

50% הנחה לעובדים, 25% הנחה לילדי העובד ובני זוגם של העובדים.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים