about_banner

דור א' – קרן השתלמות

עובד דור א' יוכל לבחור כל קרן השתלמות שקלית .
בגין הפרשות לקרן השתלמות יופרשו 2.5% משכר העובד (שכר לפנסיה) על חשבון העובד ו – 7.5% משכר העובד (שכר לפנסיה) על חשבון המעביד.

למידע נוסף ניתן לפנות לשמעון סייג בטלפון 8294000 או במייל sayags@technion.ac.il או לאתרי ארגוני העובדים המופיעים מטה.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

 

לצפייה בקרנות ההשתלמות שהטכניון ומוסד הטכניון הגיעו עמן להסדר מיוחד >> לחצו כאן

למידע נוסף: אתר ארגון מ-4
 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים