about_banner

אודות

אודות מחלקת משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש אמונה על ליווי העובדות והעובדים לאורך תפקידם בארגון, בנושאי פרט ורווחה. המחלקה מורכבת מצוות מיומן, מקצועי וזמין, אשר תפקידו בין היתר, הינו להנחות את המנהלים והעובדים בכל הנוגע לחוקי העבודה, הסכמי ההעסקה השונים ובאפשרויות ההעסקה העומדות לפניהם.

צוות המחלקה פועל במסירות, להרחבה ולהתמקצעות בכל תחומי העשייה הנוגעים למשאב האנושי, ותוך הקפדה על ערכי הלמידה והמצוינות שמוסד הטכניון חרט על דגלו. 

בין המשימות עליהן אמונה מחלקת משאבי אנוש לשם פיתוח וקידום המשאב האנושי הארגוני: 

  1. הרחבת הפעילות בתחום גיוס העובדים והבטחת גיוס עובדים מתאימים למשרות תוך שימת דגש על הליך מיון וסינון נכונים.
  2. קידום תרבות של מצוינות בארגון, ועידוד עובדים למצוינות בעבודה .
  3. פיתוח תוכניות הדרכה ופיתוח לעובדים ולמנהלים תוך ציודם בכלים המתאימים לביצוע משימותיהם,  כחלק מהפעילות לשיפור תהליך העבודה ביחידות הארגון.
  4. קיום פעילויות בתחום הרווחה ויצירת סביבת עבודה נעימה ואיכותית.
  5. הרחבה והעמקה של התקשורת והקשר הישיר לעובדים תוך שימת דגש על הבנת צרכיהם וטיוב המענה לעובדים.  
  6. חיזוק הקשר, האמון ושיתוף הפעולה עם ארגוני העובדים ושמירה על איזון נכון בין טובת העובדים וטובת הארגון.

צוות המחלקה שמח לקבל משוב על עבודתו בכל עת ופתוח להצעות ייעול ושיפור השירות למען עובדי הארגון.

אנו עומדים לרשותכם בכל זמן, עבור כל שאלה וכל בעיה.

 

צוות משאבי אנוש – מוסד הטכניון למו"פ

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים