about_banner

אודות ושירותים

מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ, חברת בת של הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, מהווה גשר בין ההשכלה המדעית והטכנולוגית הרבה שנצברת בטכניון, לבין תעשיות עתירות ידע בארץ ובעולם, שמתרגמות את המחקר לפיתוחים מתקדמים לטובת האנושות כולה. 

תפקידו העיקרי של מוסד הטכניון הוא ניהול המחקר בטכניון, המתפרס על פני ענפים רבים, ביניהם ניהול ההיבט המשפטי לרבות קניין רוחני, הניהול הפיננסי, טיפול בהון האנושי ועוד. בנוסף, המוסד אחראי על מסחור המצאות הטכניון והובלת שיתופי פעולה בין הקהילה המדעית לבין הקהילה העסקית, על מנת לפתוח חלון הזדמנויות לקידום המדע וההנדסה והפיכתו ליישומית. 

אנו מאמינים כי תפקידה של האקדמיה הוא לדאוג להרחבת הידע וביסוסו בקרב בוגרי הטכניון ועובדים מקצועיים בכירים בענפים מגוונים בשוק העבודה. לשם כך פועלת היחידה ללימודי המשך וחוץ, המכשירה מדי שנה אלפי  מהנדסים, רופאים ועובדים מקשת רחבה של מקצועות. זאת באמצעות תוכניות לימודים פרקטיות המחוברות לשטח ומבוססות על המצוינות הטכניונית.

רשות המחקר | רשות המחקר פועלת לקידום והסדרת פעילויות המחקר בטכניון על ידי העמדת מירב האמצעים הדרושים לחוקרים לשם ביצוע העבודה. זאת באמצעות חיפוש מקורות מימון למחקרים חדשים, פיתוח הזדמנויות מחקריות, הובלת שיתופי פעולה עם האקדמיה והתעשייה ברחבי העולם לשם מיקסום ההזדמנויות לחוקרים. לצד זאת הרשות אחראית על ניהול תקציבי מחקר, וליווי פיננסי ועוד.

המחלקה המשפטית | המחלקה המשפטית של מוסד הטכניון מספקת ייעוץ משפטי במגוון רחב של נושאים עבור חברי הסגל, עובדים והיחידות השונות. המחלקה  אחראית על טיפול בכל הסוגיות המשפטיות הנובעות מקניין רוחני שנוצר על ידי חוקרים בטכניון.

היחידה העסקית | היחידה העסקית  אחראית על מסחור הטכנולוגיות והפטנטים שמקורם בטכניון. היחידה מלווה את התהליך החל משלב המחקר דרך רישום הפטנט, הפיתוח העסקי ומסחורו במטרה למנף את נכסי הקניין הרוחני המפותחים בטכניון ליצירת חדשנות פורצת דרך מונגשת לכלל. לחלק לשני משפטים. 

בין סיפורי ההצלחה ניתן לכלול את "אזילקט", התרופה נגד פרקינסון אשר פותחה בשיתוף עם חברת  טבע; חברת "אינוויזין" אשר פיתחה מערכת לזיהוי פנים ונרכשה על ידי אינטל ; חברת" מזור", חברת "סילנטיס" ועוד. 


מחלקת כספים וכלכלה | מחלקת כספים וכלכלה מהווה את הליבה הכלכלית המקשרת בין יחידות המוסד, הטכניון, חברי הסגל והרשויות. המחלקה אחראית על רישום ומעקב אחר מידע פיננסי חיוני, , ואחר מדיניות הנהלת המוסד ומועצת המנהלים.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים