about_banner

רשות המחקר

תחומי העיסוק של רשות המחקר

רשות המחקר אחראית על הניהול האדמיניסטרטיבי והפיננסי של מענקי המחקר, מעבדות ומרכזי מחקר בטכניון.

חיפוש מקורות מימון למחקרים.

קישור חוקרים עם מקורות מימון.

קשר עם גופי מימון בארץ ובחו"ל לפני ובמשך תהליך הגשת הצעות מחקר עד לסיום תהליך ההערכה.

ניהול התקציבים של המענקים שבמימון חוץ ופנים של חוקרי הטכניון.

פיקוח על הגשת הדוחות המדעיים עפ"י נהלי הגופים המממנים. הכנה והגשת הדוחות הכספיים והחשבוניות לגופים המממנים.

פיקוח על עמידה בסטנדרטים של נהלי מוסד הטכניון ושל הגופים המממנים.

ניהול מאגר מידע על הפעילות המחקרית שבמימון חוץ המתבצעת בטכניון.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים