about_banner

דרכי התקשרות בשגרה

דרכי התקשרות ליחידת משק הרכב

 

במהלך שעות העבודה ניתן לפנות ליחידת משק הרכב ובטיחות בתעבורה באחת מן הדרכים הבאות:

  • טלפונים במשרד משק הרכב – 04-8292830   /  04-8292149
  • פקסימיליה – 04-8228245
  •  דוא"ל היחידה – auto@trdf.technion.ac.il

 

מעבר לשעות העבודה ובחרום, ההתקשרות עם צוות משק הרכב תתבצע באמצעים הנ"ל:

איציק קלרטג  – קצין הבטיחות בתעבורה- 052-2414912

חיים ענבה – רכז שרות ותפעול רכב – 052-4535341

 

כתובת משרד יחידת משק הרכב :

בניין הסנאט, קומה א', חדר מספר 131. קריית הטכניון, חיפה

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים