about_banner

מניעת הטרדה מינית

בית הטכניון הציב לו כמטרה חשובה להבטיח סביבת עבודה ולימודים, המכבדת כל אישה ואיש, סביבה שאין בה הטרדה מינית ואין בה התנכלות על רקע הטרדה מינית, לא בדיבור ולא במעשה.
הטכניון פועל ויפעל כנגד תופעות פסולות של הטרדות מיניות ושל קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי סמכות וכפיפות.
הטכניון מעודד תרבות דיבור והתנהגות, הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מיניות. בטכניון נערכות פעולות הסברה והדרכה לכל הקהלים: סטודנטים, סגל אקדמי, סגל מנהלי ועובדי קבלן.

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים