about_banner

כספים וכלכלה

אודות מחלקת כספים וכלכלה

מחלקת כספים וכלכלה מהווה את הליבה הפיננסית והכלכלית המקשרת בין כל יחידות מוסד הטכניון, הטכניון, חברי הסגל והרשויות.

המחלקה אחראית על רישום ומעקב אחר מידע פיננסי חיוני, תוך שמירה על הוראות החוק, דרישות המממנים, מדיניות הנהלת המוסד ומועצת המנהלים.

 

החזון שלנו

מחלקת כספים וכלכלה מחויבת לעמידה בכל התחייבויות מוסד הטכניון לשם הבטחת חוסנו הכלכלי של הארגון.

צוות המחלקה פועל במקצועיות בלתי מתפשרת, מצוינות ותמיכה איכותית שניתנים תוך הקפדה על דיוק ולוחות זמנים.

כל אלו מהווים בעיניו ערך משמעותי בעשייה על פי ערכי מוסד הטכניון.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים