about_banner

מחלקת תפעול

מחלקת תפעול מרכזת תחת אחריותה את פעולות ההתייעלות, ההתחדשות והתחזוקה השוטפת של כלל המרכיבים הלוגיסטיים הנחוצים להתנהלות המקצועית של עובדי מוסד הטכניון. צוות המחלקה מעניק לעובדי הארגון שירות יומיומי ותמיכה שוטפת בתחומים המרכזיים עליהם הוא אמון:

  • בינוי 
  • בטיחות
  • בטחון
  • מחשוב
  • משק הרכב
  • שיווק ותקשורת פנים ארגונית

חזון

מטרת פעילותה של מחלקת תפעול היא הבטחת מרחב עבודה מתקדם, מיטבי ויעיל עבור כלל עובדי מוסד הטכניון, תוך שמירה על סביבת עבודה טכנולוגית, נגישה ובטיחותית. עובדי המחלקה פועלים לביצוע תפקידם לרווחת כלל עובדי הארגון, תוך ראייה כוללת של ייעוד מוסד הטכניון ושמירה על צביונו הסביבתי והאנושי גם יחד.

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים